Preskoč navigáciu

Guferá

ponúkame štandartné vyrábané guferá Simmerring

Označenie Simrit materiál Médium Tepl. min (°C) Tepl. max (°C) Tlak max (MPa) Rýchlosť max (m/s) Použitie v mineral. olejoch Použitie v synt. olejoch Použitie v tuku Použitie v agresivnych mediách
BAFUDX7 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.02 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie prednostné použitie nepoužívať
BAU 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BAUX2 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BA 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BAUMX7 75 FPM 585 Minerálne oleje, synteticke oleje, aromatické a chlorované uhľovodíky, pohonné látky, vykurovací olej -25 160 0.05 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie použitie je možné použitie je možné
BAFUDSLX7 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.02 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie prednostné použitie nepoužívať
BAUSL 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BAUSLX2 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BAUSLX7 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BASL 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BAUMSLX7 75 FPM 585 Minerálne oleje, synteticke oleje, aromatické a chlorované uhľovodíky, pohonné látky, vykurovací olej -25 160 0.05 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie použitie je možné použitie je možné
BAUMSL 75 FPM 585 Minerálne oleje, synteticke oleje, aromatické a chlorované uhľovodíky, pohonnélátky, vykurovací olej -25 160 0.05 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie použitie je možné použitie je možné
BABSL - NBR 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, -40 100 podľa diagramu podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie použitie je možné nepoužívať
BABSL - FPM 75 FPM 595 Minerálne, syntetické oleje, -40 160 podľa diagramu podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie použitie je možné použitie je možné
B1FUD 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.02 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie prednostné použitie nepoužívať
B1U 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
B1 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
B1FUDSL 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.02 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie prednostné použitie nepoužívať
B1USL 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
B1SL 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
B2FUD 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.02 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie prednostné použitie nepoužívať
B2U 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
B2 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
B2PT PTFE F56101/10 Minerálne oleje, syntetické oleje, tuky, voda, kyseliny, lúhy, rozpúšťadlá, plyn -130 200 1 30 použitie je možné použitie je možné použitie je možné prednostné použitie
B2FUDSL 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.02 podľa diagramu prednostné použitie prednostné použitie prednostné použitie nepoužívať
B2USL 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
B2SL 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 podľa diagramu použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BAD 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.15 8 použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
B1D 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.15 8 použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať
BAOF 72 NBR 902 Tuky -40 100 0 6 nepoužívať nepoužívať použitie je možné nepoužívať
B1OF 72 NBR 902 Tuky -40 100 0 6 nepoužívať nepoužívať použitie je možné nepoužívať
BADUO 72 NBR 902 Minerálne, syntetické oleje, mazacie tuky -40 100 0.05 5 použitie je možné použitie je možné použitie je možné nepoužívať